Guardar y exportar mapas

Data d'actualització: 25/05/2011 05:37:09

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 24119
Creator: TARRAGA MINGUEZ, RAUL RSS tamin
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/ta/tamin/24119_tutorial7c.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=tamin&path=/castellano/&name=tutorial7c.mp4&resource_id=24119" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/ta/tamin/24119_tutorial7c.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Education RSS Education
Clasification Unesco: Pedagogy::Educational theory and methods ::Audio-visual methods
Description: Tutorial para el curso "mapas conceptuales para la docencia universitaria". Se explica el procedimiento para guardar los mapas conceptuales y exportarlos a diversos formatos con el software Cmap Tools.
Labels: cmap
Resolution:  640 x 400  unknown
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: No asignada
Visits: 512


No comments
related videos

Cómo diseñar puzzles de agujero

asdfaf df sdf sdf sdf sd sdf sdf sdf sdf sdf sdf sdff sdf

La finestra Estils

Tutorial per al curs "mapes conceptuals per la docència universitària". Expliquem com variar la grandària, color i estil d'un mapa conceptual amb Cmap Tools.

Realidad aumentada (I)

Crear actividad de realidad aumentada con WallaMe.

Descàrrega i instal·lació

Tutorial per al curs "mapes conceptuals per la docència universitària". Expliquem com descarregar i instal·lar el software Cmap Tools

Ferramentes I

Tutorial per al curs "mapes conceptuals per a la docència universitària". Expliquem com utilitzar algunes ferramentes del software CMap Tools.