Cómo diseñar actividades de asociación simple con JClic

Data d'actualització: 07/03/2011 11:11:56

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 23327
Creator: TARRAGA MINGUEZ, RAUL RSS tamin
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/ta/tamin/23327_como_hacer_actividades_asociacion_simple.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=tamin&path=/lliurex/&name=como_hacer_actividades_asociacion_simple.mp4&resource_id=23327" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/ta/tamin/23327_como_hacer_actividades_asociacion_simple.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Education RSS Education
Clasification Unesco: Pedagogy::Educational theory and methods ::Audio-visual methods
Description: Videotutorial que muestra el procedimiento para diseñar actividades de asociación simple con JClic Author
Labels: Actividades educativas asociación
Resolution:  1680 x 1024  unknown
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: No asignada
Visits: 297


No comments
related videos

Crear un nou mapa

Tutorial per al curs "mapes conceptuals per la docència universitària". Expliquem com crear un nou cmap i la ventana Vistes

Realidad aumentada (I)

Crear actividad de realidad aumentada con WallaMe.

Cómo diseñar un crucigrama con JClic

Videotutorial que explica cómo diseñar un crucigrama con JClic en entorno Lliurex

VĂ­deo tema 10

VĂ­deo tema 10

Ferramentes II

Tutorial per al curs "mapes conceptuals per la docència universitària". Expliquem com utilitzar la gravadora de passes i el creador de presentacions de Cmap Tools.