Importar/Exportar Cursos LORSM

Data d'actualització: 03/12/2012 11:37:09

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 30856
Creator: avirtual RSS scubero
URL: https://mmedia.uv.es/html5/g/avirtual/30856_untitled_screencast.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=scubero&path=/avirtual/&name=untitled_screencast.mp4&resource_id=30856" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/g/avirtual/30856_untitled_screencast.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Aula Virtual RSS Aula Virtual
Clasification Unesco: Not classified
Description: Vídeo orientativo donde se explica la exportación en importación de un curso LORSM publicado en Aula Virtual
Labels:
Resolution:  1280 x 1024  5:4
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: Reconocimiento (by)
Visits: 716


No comments
related videos

Aula Virtual: Cambiar Rol Usuario

Aula Virtual: Cambiar Rol Usuario

video_2_2.mov

video_2_2.mov

Cargar módulo LORSM

Cargar el módulo LORS

Importar/Exportar Cursos LORSM

Vídeo orientativo donde se explica la exportación en importación de un curso LORSM publicado en Aula Virtual

Matrícula. Modalitat per agrupació.

Vídeo d'ajuda sobre la matrícula d'estudiants. Modalitat de matrícula mitjançant selecció d'una agrupació d'assignatures del curs.