emsley.mp4

Data d'actualització: 13/03/2009 12:48:46

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 4884
Creator: programatic, programatic RSS programatic@post.uv.es
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/pr/programatic@post.uv.es/4884_emsley.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=programatic@post.uv.es&path=/&name=emsley.mp4&resource_id=4884" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/pr/programatic@post.uv.es/4884_emsley.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Chemical RSS Chemical
Clasification Unesco: Not classified
Description: Conferencia de John Emsley en la Facultat de Química
Labels:
Resolution:  320 x 240  4:3
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: No asignada
Visits: 290


No comments
related videos

Mòdul Assignacions Aula Virtual

Funcionament del mòdul d'assignacions de l'Aula Virtual

Presentación Elluminate Live!

Haga clic en este tutorial si quiere conocer cuestiones del uso del software para la realización de clases virtuales, Elluminate Live!

Lors Management

Introducción al módulo Lors Management de Aula Virtual

Respondus (3)

Introducció al programari Respondus (3). Autor: Pablo Salvador López

Presentació del Grau en Biologia per Enrique Lanuza

Entrevista a Enrique Lanuza (President de la Comissió Acadèmica de Títol) sobre el Grau en Biologia