Crear un blog

Data d'actualització: 14/06/2010 09:05:34

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 18830
Creator: programatic, programatic RSS programatic@post.uv.es
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/pr/programatic@post.uv.es/18830_blogs_universitat.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=programatic@post.uv.es&path=/&name=blogs_universitat.mp4&resource_id=18830" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/pr/programatic@post.uv.es/18830_blogs_universitat.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Technology RSS Technology
Clasification Unesco: Not classified
Description: Cómo comenzar con nuestro blog de la Universitat de València. Autor: Josep Zaragozá
Labels: Blog
Resolution:  320 x 240  4:3
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: No asignada
Visits: 246


No comments
related videos

Mòdul Assignacions Aula Virtual

Funcionament del mòdul d'assignacions de l'Aula Virtual

Presentación Elluminate Live!

Haga clic en este tutorial si quiere conocer cuestiones del uso del software para la realización de clases virtuales, Elluminate Live!

Lors Management

Introducción al módulo Lors Management de Aula Virtual

Respondus (3)

Introducció al programari Respondus (3). Autor: Pablo Salvador López

Presentació del Grau en Biologia per Enrique Lanuza

Entrevista a Enrique Lanuza (President de la Comissió Acadèmica de Títol) sobre el Grau en Biologia