Aprenentatge Servei (ApS): Innovació docent en Dret Constitucional i Ciència Política. Igualtat, participació i drets fonamentals

Data d'actualització: 31/10/2018 02:18:41

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 51937
Creator: cream RSS parsanve
Category: Education RSS Education
Clasification Unesco: Political science::Public administration ::Other
Description: Autor: Roig, Rosa; Tasa, Vicenta; Fecha: 2018 Resumen: Ponencia a cargo de Rosa Roig (Facultat de Dret, UV) dentro del marco de las IV Jornadas sobre Sistemas de Votación Electrónica: Explorando nuevas metodologías en la educación superior. Aquesta comunicació explica l’aplicació de la metodologia d’innovació docent de l’Aprenentatge-Servei (ApS) en les titulacions de Dret i de Ciència Política les competències (coneixements, destreses i actituds) amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament de l’estudiantat com a professionals especialitzats. L’ApS busca enfortir diferents competències en els estudiants a través del contacte amb la societat. I, per a aconseguir-ho, l'estudiant ha de posar en pràctica els coneixements adquirits en el seu entorn i aprofundir en les competències transversals de les assignatures. Producción: Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (http://www.uv.es/sfpie)
Labels: JSVE18, Jornada Sistemas Votación Electrónica, clickers, aprenentatge servei, dret, ciència política, perspectiva professional
Resolution:  1920 x 1080  16:9
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa)
Visits: 60

No comments
related videos

El aprendizaje de la sede electrónica de la Agencia Tributaria para el ejercicio profesional

Autor: Hernández, Fernando; Fecha: 2017 Resumen: Ponencia a cargo de Fernando Hernández Guijarro (Facultat de Dret, UV) en la que se expone que una de las vocaciones de los estudiantes de grado de Economía, ADE y Derecho es el ejercicio de la asesoría fiscal. Esta actividad profesional requiere una constante comunicación con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Este ponencia pretende ser una ayuda didáctica y de aprendizaje de la sede electrónica de la AEAT para el futuro fiscalista sobre la base de la experiencia en el ejercicio de la citada profesión. Producción: Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (http://www.uv.es/sfpie)

Entrevista a Antonio

Entrevista de audio perteneciente al grupo de innovación Documedia.

Confección del abrebocas

Autor: Martinez Mihi, Victoria; Data: 2014; Resum: Mostrar diferentes maneras de confeccionar el abrebocas como herramienta indispensable para trabajar en boca con pacientes discapacitados. Producció: SFPIE (www.uv.es/sfpie)- VLC Campus.

Entrevista a Dimitri

Entrevista de audio perteneciente al grupo de innovación Documedia.

Valoració muscular del membre superior: Canell

Autors: Roig-Casasús, Sergio (coord.); Díaz-Díaz, Beatriz; Ruescas-Nicolau, Mª Arántzazu; Arnal Gómez, Anna; Data: 2016. Resum: Tercer vídeo d'una sèrie de sis, en el qual es mostra com es realitza la valoració muscular del canell de forma correcta. Producció: Centre de Formació i Qualitat Manuel Sanchis Guarner (http://www.uv.es/cfq).