Algoritme simplex

Data d'actualització: 22/04/2020 11:59:55

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 60431
Creator: MARIN FERNANDEZ, MARIA JOSE RSS marinfer
URL: https://mmedia.uv.es/html5/u/ma/marinfer/60431_algoritmesimplex.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=marinfer&path=/&name=algoritmesimplex.mp4&resource_id=60431" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/u/ma/marinfer/60431_algoritmesimplex.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Economy RSS Economy
Clasification Unesco: Economic sciences
Description: Es descriu l'algoritme del símplex. Forma part del tema 4 de Matemàtiques II.
Labels: Investigación operativa
Resolution:  1440 x 1080  4:3
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: Reconocimiento - NoComercial (by-nc)a
Visits: 156


No comments
related videos

Algoritme simplex

Es descriu l'algoritme del símplex. Forma part del tema 4 de Matemàtiques II.