VIH Una mirada activa

Data d'actualització: 03/07/2018 01:30:50

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 51530
Creator: culturaweb RSS jjordan
URL: https://mmedia.uv.es/html5/g/culturaweb/51530_emergents2017VIHunamiradaactiva.mp4
Embed code:
<video poster="https://mmedia.uv.es/g?user=jjordan&path=/culturaweb/&name=emergents2017VIHunamiradaactiva.mp4&resource_id=51530" controls="" autoplay="" autobuffer="" controlslist="nodownload">
<source src="https://mmedia.uv.es/html5/g/culturaweb/51530_emergents2017VIHunamiradaactiva.mp4" type="video/mp4">
</video>

Category: Artistic expression RSS Artistic expression
Clasification Unesco: Not classified
Description: emergents2017VIHunamiradaactiva.mp4
Labels:
Resolution:  1280 x 720  16:9
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: No asignada
Visits: 224


No comments
related videos

Emergents 2018 Supernenas

emergents2018supernenas.mp4

Emergents 2017

Emergents 2017

Les Nines de L´Amistat

Projecte Emergents 2017

Covers

Vídeo de l'Exposició Covers. La Nau 02/10/12-17/02/13

Emergents 2015

Emergents 2015