De les mestres dels"cagons"a mestres d'infantil: un llarg i difícil camí

Data d'actualització: 25/07/2019 10:54:15

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 54865
Creator: facmagisteri RSS clatorrc
Category: Education RSS Education
Clasification Unesco: Pedagogy::Teacher training and employment
Description: Autor: Agulló, Carmen ; VI Jornades d'Investigació, Innovació i Bones Pràctiques en Educació Infantil, València, 2 i 3 de juliol de 2019. Data: 2019. Resum: Taller sobre història de l'Educació Infantil, València, 2 de juliol de 2019. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)
Labels: educació; mestres; pedagogia; educació; infantil; jornades; innovació; investigació; magisteri;,
Resolution:  1920 x 1080  16:9
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: No asignada
Visits: 10


No comments
related videos

Patrimoni, literatura...

I Congrés Geografies Literàries, Paco Tortosa, Anna Aguiló, Josep A. Fluixà

Pensament matemàtic

Autor: Planells, Garces, Maria Creu ; Soriano, Lafarga, Marisa; Cicle de conferències : Aproximació a les matemàtiques a infantil i primària. València, 8, 10, 22, 30 de maig. Data: 2017. Resum: El primer cicle de primària és un moment important per conformar una bona base lògico-matemàtica. Pel que fa a la numeració i el càlcul cal assegurar aspectes com ara la classificació, el comptatge, el reconeixement visual de quantitats, les sèries i taules numèriques, la descomposició de quantitats i de nombres. València, 22 de maig de 2017. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

Protecció de dades en entorns escolars

Facultat de Magiteri. Jornades Practiques Escolars. Protecció de dades al àmbit escolar. Conferència de Ricard Martínez ( Departament de Dret Constitucional Ciència Política i de l'Adminstració, UV)

La meua experiència en l'elaboració del TFG

Autor: Lorente, Irene ; Aliaga, Lidia ; Ferrer, Juli ; V Jornades de TFG. València, 30 i 31 de gener de 2018. Data: 2018. Resum: Presentació d'antics alumnes sobre la seua experiència en l'elaboració del treball de fi de grau. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri)

Transferències positives en l'escriptura de textos entre el català, el castellà i l'anglés a partir del treball amb seqüències didàctiques.

Autor: España, Eduardo; Soler, Betlem; II Jornada experiències de plurilingüisme. Les llengües a les aules de primaria. València, 26 juny de 2014. Data: 2014. Resum: Exposició de treballs amb seqüències didàctiques a 5è de primària del ceip de Jaume I de Catarroja. Producció: Facultat de Magisteri (www.uv.es/magisteri)