Making Visible What Was Invisible: a Task for Historians? Arsenic and Farm Workers Health in France 1890s - 1960s

Data d'actualització: 04/03/2013 10:10:53

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 32469
Creator: cream RSS carmurma
Category: Biochemical RSS Biochemical
Clasification Unesco: Agricultural sciences::Agronomy
Description: Autor: Jas, Nathalie; Cicle de Conferències Atmosferes Tòxiques: "Making Visible What Was Invisible: a Task for Historians? Arsenic and Farm Workers Health in France 1890s - 1960s", organitzat pel Institut d' Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero; Resum: El seminari aborda l'exposició dels agricultors francesos als compostos d'arsènic usats en l'agricultura com a insecticides entre els anys 1890 i 1960. Diferents recerques històriques, dutes a terme en la dècada dels 80 del segle passat, van permetre, per un part, confirmar els efectes nocius d'aquesta pràctica sobre la salut humana i, per una altra, analitzar de quina manera van poder romandre invisibles, socialment, aquests problemes durant dècades. Data:2013 Producció: Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa de la UV (www.uv.es/sfpie)
Labels: Arsenic, arsenico, Farm Workers, agricultors, Health, salut, Atmosferes tòxiques, sfpie
Resolution:  1280 x 720  16:9
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa)
Visits: 290


No comments
related videos

Manejo odontológico de los transtornos de la inmunidad

Autor: Plaza Costa, Andrés; Fecha: 2013; Resumen: Aspectos relativos al manejo del paciente con enfermedades inmunológicas en la clínica dental; Producción:Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa de la UV (www.uv.es/sfpie) i VLC Campus(www.vlc-campus.com)

Tema 13-14, Parte 1.1: Los contratos bancarios (I). El Derecho del mercado financiero.

Autor: González Castilla, Francisco; El Derecho Mercantil...Sin clases; Data: 2014; Resum: Claves para abordar, online, el estudio de los contenidos del programa de Derecho mercantil II, grupo Sin Docencia; Producció: SFPIE(www.uv.es/sfpie)-VLC Campus;

Confección del abrebocas

Autor: Martinez Mihi, Victoria; Data: 2014; Resum: Mostrar diferentes maneras de confeccionar el abrebocas como herramienta indispensable para trabajar en boca con pacientes discapacitados. Producció: SFPIE (www.uv.es/sfpie)- VLC Campus.

7/8 Exodoncia de Caninos Incluidos (7 de 8) Tratamiento.

Autor: Peñarrocha Diago, María Título: Exodoncia de Caninos Incluidos. Parte 7 de 8. Tratamiento. Fecha: 2012 Resumen: Parte 7 de la clase sobre Exodoncia de Caninos Incluidos. Tratamiento. Producción: SFPIE http://www.uv.es/sfpie