Making Visible What Was Invisible: a Task for Historians? Arsenic and Farm Workers Health in France 1890s - 1960s

Data d'actualització: 04/03/2013 10:10:53

Share with Facebook   Share with Delicious Share with GoogleShare with Meneame Share with Myspace Share with Digg Mail

ID: 32469
Creator: cream RSS carmurma
Category: Biochemical RSS Biochemical
Clasification Unesco: Agricultural sciences::Agronomy
Description: Autor: Jas, Nathalie; Cicle de Conferències Atmosferes Tòxiques: "Making Visible What Was Invisible: a Task for Historians? Arsenic and Farm Workers Health in France 1890s - 1960s", organitzat pel Institut d' Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero; Resum: El seminari aborda l'exposició dels agricultors francesos als compostos d'arsènic usats en l'agricultura com a insecticides entre els anys 1890 i 1960. Diferents recerques històriques, dutes a terme en la dècada dels 80 del segle passat, van permetre, per un part, confirmar els efectes nocius d'aquesta pràctica sobre la salut humana i, per una altra, analitzar de quina manera van poder romandre invisibles, socialment, aquests problemes durant dècades. Data:2013 Producció: Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa de la UV (www.uv.es/sfpie)
Labels: Arsenic, arsenico, Farm Workers, agricultors, Health, salut, Atmosferes tòxiques, sfpie
Resolution:  1280 x 720  16:9
Score: Sense puntuacio (puntuar).
License CC: Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa)
Visits: 309


No comments
related videos

Manejo odontológico de los transtornos de la inmunidad

Autor: Plaza Costa, Andrés; Fecha: 2013; Resumen: Aspectos relativos al manejo del paciente con enfermedades inmunológicas en la clínica dental; Producción:Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa de la UV (www.uv.es/sfpie) i VLC Campus(www.vlc-campus.com)

7/8 Exodoncia de Caninos Incluidos (7 de 8) Tratamiento.

Autor: Peñarrocha Diago, María Título: Exodoncia de Caninos Incluidos. Parte 7 de 8. Tratamiento. Fecha: 2012 Resumen: Parte 7 de la clase sobre Exodoncia de Caninos Incluidos. Tratamiento. Producción: SFPIE http://www.uv.es/sfpie

El treball d'innovació educativa des dels centres: El treball en competències al grau de Biologia

Autor: Pascual Calaforra, Luis Fco.; V Trobades d'Innovació Educativa. Valencia, 29-30 de Gener de 2014 Data: 2014 Resum: Participació en una taula d'intercanvi d'experiències sobre la innovació educativa als centres. El profesor de Genética Lluis Pascual parla del projecte que es du a terme a la Facultat de Ciències Biològiques de la Universitat de València. Producció: SFPIE (www.uv.es/sfpie)-VLC Campus (www.vlc-campus.com)

Ronda de preguntas de la segunda mesa de experiencias de innovación educativa

Autor: V Trobades d'Innovació Educativa. Valencia, 29-30 de Gener de 2014 Data: 2014 Resum: Ronda de preguntas de la segunda mesa de experiencias de innovación educativa Producció:SFPIE (www.uv.es/sfpie)-VLC Campus;

Tutorial multimedia para el desarrollo de trabajos de fin de Grado en Información y Documentación.

Autor: González Alcaide, Gregorio; V Trobades d'Innovació Educativa. Valencia, 29-30 de Gener de 2014 Data: 2014 Resum: Ponencia sobre el proyecto de innovación educativa de título: "Tutorial multimedia para el desarrollo de trabajos de fin de Grado en Información y Documentación" Producció:SFPIE(www.uv.es/sfpie)-VLC Campus(www.vlc-campus.com/)