Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
muidemm2019.mp4 (Presentació màster universitari d' investigació en didàctiques específiques)
autor:Manuel Monfort, Barberá, Óscar ; Presentació màster universitari d'investigació en didàctiques específiques. Conferència "Malditos problemas".València, 25 de setembre de 2019.Data: 2019. Resum: Presentació del màster i conferència sobre l'aproximació a diferents maneres de raonament que permeten afrontar amb garanties la realització de treballs universitaris. Producció: Facultat de Magisteri de la UV (www.uv.es/magisteri).


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?