Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
reconstrucciondeunafractura.mp4 (Reconstruccion de un incisivo fracturado)
Autor: Llena, C, Llambés, Calabuig,P; G; Melo, M; Forner,L; Martín,J. Data: 29 de junio de 2019 Resum: Se describen, mediante imágenes, texto y lengua de signos, los pasos para reconstruir un diente fracturado con resina compuesta, en diferentes situaciones clínicas. Producció: Xarxa d ́Innovació Docent; Producció de material docent per a persones sordes en l’àmbit de la patologia i la terapèutica dentàries; Departament d´Estomatología; Universitat de València


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?