Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
m3_l1.mp4 (La transferència dels resultats d'investigació. Mòdul (3). L’ agent de la transferència de coneixement.)
Autora: Olmos Penuela, Julia; Data: 2018 Resum: Aquest vídeo presenta breument als agents que participen en la transferència dels resultats d’investigació (l’investigador i la universitat mitjançant l’OTRI) i què poden fer per afavorir la transferència de coneixement. Producció: Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (www.uv.es/sfpie)


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?