Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
g8_PB19_sistema_vascular_agovil_final.mp4 (Desafiant la gravetat: el sistema vascular de les plantes)
Autor: Gómez, Alejandro; Roso, Javier; Data: 2017 Resum: El sistema vascular de les plantes, format per xilema i floema, tenen un mecanisme de distribució de fluïds que depén principalment de la concentració de soluts i de la transpiració. Producció: Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (http://www.uv.es/sfpie)


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?