Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
g5_PA12_meiosi_humana_saboper_final.mp4 (Meiosi humana)
Autor: Arranz, Paula; Borràs, Sara; Moreno, Àngel; Data: 2017 Resum: La reproducció sexual implica l’existència de la meiosi i de la fecundació. En el cas dels humans, el procés de la meiosi presenta algunes particularitats diferencials en homes i dones. Producció: Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (http://www.uv.es/sfpie)


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?