Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
g1_PA01_zika_dasaiz_final.mp4 (Emergències de salut pública: El cas del virus Zika)
Autor: Saiz, David; Alcaide, Marc; Gabriel, Fernando; Data: 2017 Resum: En el cas de presentar-se alguna emergencia de salut pública existixen diferents organismes que coordinen l’acció. El cas del virus Zika es mostra com exemple junt amb aquests organismes. Producció: Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (http://www.uv.es/sfpie)


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?