Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
play_47777.jpg (I Seminari Internacional 'Repensar la didàctica de les Ciències Socials')
I Seminari Internacional 'Repensar la didàctica de les Ciències Socials': "El pes de la tradició, un obstacle per a una didàctica crítica de les Ciències Socials?", Facultat de Magisteri, Universitat de València, 30 de novembre i 1 de desembre de 2016. Aquestes jornades han estat organitzades pel grup de recerca 'El pes de la tradició com a explicació del fracàs escolar en Ciències Socials: rutines, pràctiques, i representacions', finançat per la Generalitat Valenciana. A més a més, compten amb la col·laboració del Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials, de la Facultat de Magisteri i del Vicerectorat de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa de la UV, així com també del projecte d'innovació educativa 'Teatres de la memòria escolar '. "El pes de la tradició, un obstacle per a una didàctica crítica de les Ciències Socials?" és la pregunta que marca el debat del I Seminari Internacional 'Repensar la didàctica de les Ciències Socials'. A més, al seminari es tracten els canvis i continuïtats en els currículums i llibres de text, així com també les memòries i representacions en la didàctica de les Ciències Socials, entre altres qüestions. Està especialment dirigit a estudiants de doctorat, màster i Grau interessats en la didàctica de les Ciències Socials i també al professorat de tots els nivells d'ensenyament, especialment de Ciències Socials, Geografia i Història.


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?