Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
2006-05laciutatdelesprofunditats.mov (La ciutat de les profunditats)
Programa 'Dossiers' de 30' de duració, que mostra com són les immenses conduccions d'aigua que hi ha per sota d'una ciutat. Tota una altra ciutat parale.la, amb centenars de quilòmetres de galeries soterrànies, fonamentals per a la nostra supervivència, però que conviuen amb el misteri de les coses fosques i ocultes.


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?