Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
LluisPascual.mp4 (El treball d'innovació educativa des dels centres: El treball en competències al grau de Biologia)
Autor: Pascual Calaforra, Luis Fco.; V Trobades d'Innovació Educativa. Valencia, 29-30 de Gener de 2014 Data: 2014 Resum: Participació en una taula d'intercanvi d'experiències sobre la innovació educativa als centres. El profesor de Genética Lluis Pascual parla del projecte que es du a terme a la Facultat de Ciències Biològiques de la Universitat de València. Producció: SFPIE (www.uv.es/sfpie)-VLC Campus (www.vlc-campus.com)


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?