Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
enter_lluis.mp4 (Projecte DocenTIC "Grup per la Elaboració de Materials Educatius de Genètica (GEMEG)")
Autor: Pascual, LLuís ; Data: 2012; Resum: Entrevista a Lluís Pascual Calaforra (Professor Titular de la Universitat de València i coordinador del Grup per la Elaboració de Materials Educatius de Genètica GEMEG") on presenta el materials elaborats com problemes autoexplicatius i interactius pel seu grup d'innovació educativa"; Producció: Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (http://www.uv.es/sfpie) i el Centre de Recursos Educatius i Aprenentatge Multimèdia (http://cream.uv.es);


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?