Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
Pascual.mp4 (BIOPAC: treball i avaluació de competències al grau de Biologia)
Autor: Pascual, Lluís; III Trobades d'Innovació Educativa de la UV; Data:2012-07-06 Resum: Taula rodona d'experiències d'innovació educativa. Ponència a càrrec de Lluís Pascual Calaforra (Universitat de València) en el marc de les III Trobades d'Innovació Educativa de la Universitat de València. Producción:CREAM (htto://cream.uv.es)-SFPIE (www.uv.es/sfpie)-VLC Campus


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?