Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
dia2.mp4 (Cooperación y aprendizaje en redes sociales, clausura y entrega de premios ESTIC (II Trobades dInnovació Educativa))
Autor: Suárez, Cristóbal; II Trobades dInnovació Educativa. Valencia, 13 de Julio de 2011; Data: 2011 Resum: Resumen de la ponencia de Cristóbal Suárez Guerrero (Profesor de Didàctica i Organització Escolar, Universitat de València), clausura de las II Trobades dInovació Educativa y entrega de premios a los grupos ESTIC ganadores. Producció: Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (http://www.uv.es/sfpie) i el Centre de Recursos Educatius i Aprenentatge Multimèdia (http://cream.uv.es) VLC-CAMPUS


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?