Content regulation


This message will be sent to the media owner and the multimedia administrator
laura_monros.mp4 (Aplicaciones de Moodle en un entorno b-learning para la enseñanza de la Literatura)
Autor: Monrós Gaspar, Laura; II Trobades d'Intercanvi d'Experiències Educatives Universitat-Secundaria, Valencia 27 Abril de 2012. Fecha: 2012 Resumen: Ponencia titulada "Aplicaciones de Moodle en un entorno b-learning para la enseñanza de la Literatura" a cargo de Laura Monrós Gaspar de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València en el marco de las "II Trobades d'Intercanvi d'Experiències Educatives Universitat-Secundaria"; Producción: Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa de la Universitat de València (SFPIE). Centre de Recursos Educatius i Aprenentatge Multimèdia de la UV (CREAM). (www.uv.es/sfpie)(http://cream.uv.es)


Why do you think of that this video is inadequate and would have to be eliminated of the public exhibition?